duminică, mai 19

MILITĂM PENTRU DISPECERAT OPȚIONAL

PROPUNEREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PRIVIND FORMA MODIFICATĂ A LEGII nr. 38/2003 PRIVIND TRANSPORTUL ÎN REGIM DE TAXI: PRIMARUL GENERAL SORIN OPRESCU ESTE DE PARTEA TRANSPORTATORILOR

 propunere_modificare_lege_38_2003_20131205

ART.15
(1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi efectuată numai pe raza localităţii de autorizare de către orice
persoană juridică înregistrată la Registrul Comerţului şi autorizată de autoritatea de autorizare, în
condiţiile prezentei legi.
(2) Autorizaţia de dispecerat taxi se poate obţine pe baza depunerii următoarei documentaţii:
a) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de Registrul Comerţului;
b) declaraţie pe propria răspundere a persoanei desemnate să administreze, conform căreia dispeceratul
deţine baza tehnică necesară, după caz, respectiv staţia de emisie-recepţie, frecvenţa radio protejată,
accesul la aplicaţii, sisteme de comunicaţie, personalul autorizat şi spaţiile necesare;
c) copie de pe certificatul de operator radio-telefonist al angajaţilor dispeceratului taxi, eliberat de
autoritatea în domeniul comunicaţiilor;
d) copie de pe licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu sau a
unui contract încheiat cu un operator de telefonie, prin care acesta îi pune la dispoziţie aplicaţii sau
soluţii tehnice de înlocuire a frecvenţelor.
15
e) declaraţia pe propria răspundere a administratorului şi a persoanei desemnate, dacă a mai
executat activitate conexă de dispecerat taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii de a
executa şi a motivului acestora;
(3) Autorizaţia de dispecerat taxi se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la
cerere pe perioade de 5 ani dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru emitere, şi este valabilă numai pe raza
administrativ-teritorială a autorităţii de autorizare.
(4) Activitatea de dispecerat se desfăşoară pe baze contractuale numai pentru transportatorii autorizaţi care
desfăşoară servicii de transport în regim de taxi, în aceeaşi localitate de autorizare.
(5) Transportatorii autorizaţi care execută servicii de transport în regim de taxi pot utiliza opţional
serviciile unui dispecerat taxi, în condiţiile prezentei legi, pe bază de contract de dispecerizare, încheiat cu
acesta în condiţii nediscriminatorii, pe o durată care nu va depăşi un an, cu posibilitatea de reînnoire,
dar nu mai mare decât valabilitatea autorizaţiilor taxi.
(6) Serviciile de dispecerat sunt opţionale pentru toate taxiurile transportatorilor autorizaţi, care îşi
desfăşoară activitatea în interiorul localităţii de autorizare şi sunt interzise pentru taxiurile care îşi
desfăşoară activitatea în afara localităţii sau în alte localităţi decât cea de autorizare a dispeceratului
respectiv.
(7) În localităţile unde nu există dispecerat taxi sau transportatorii autorizaţi nu utilizează serviciile
unui dispecerat taxi existent, taxiurile vor fi dotate cu telefoane mobile, pentru preluarea comenzilor
direct de la clienţi. Aceste taxiuri vor avea afişat în mod obligatoriu în exterior numărul de telefon sau
alte modalităţi de apelare.
(71) Un taxi nu poate fi deservit decât de un dispecerat taxi şi nu va fi dotat decât cu o singură staţie radio
şi/sau alt mijloc de comunicare.
(8) Contractele de dispecerat taxi încheiate cu transportatorii autorizaţi trebuie să conţină prevederi privind
obligaţiile părţilor de a respecta reglementările privind calitatea şi legalitatea serviciului prestat, tarifele de
dispecerizare şi cele de distanţă calculate conform normelor ANRSC şi a procedurilor aprobate de
Consiliul Local sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, precum şi cele stabilite a fi
utilizate.
(81) Contractele de dispecerizare încheiate în conformitate cu prevederile alin.(5) nu pot aplica un
tarif de dispecerizare diferenţiat transportatorilor deserviţi, iar acest tarif pentru fiecare zi nu poate
depăşi tariful de distanţă utilizat de taxiurile deservite de dispeceratul taxi şi calculat conform
normelor ANRSC şi a procedurilor aprobate de Consiliul local sau Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, după caz.
(81) Contractele de dispecerizare încheiate în conformitate cu prevederile alin.(5) nu pot aplica un
tarif de dispecerizare diferenţiat transportatorilor deserviţi, pentru aceleaşi servicii.
(82) Este interzis tratamentul diferenţiat în cadrul unui dispecerat taxi privind atribuirea comenzilor
taxi către taximetriştii deserviţi.
(9) Autoturismele taxi efectuează serviciul de transport în regim de taxi utilizând în mod obligatoriu
tarifele de distanţă, difer

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now Button